Försättsblad

De två blad i en trådbunden bok som binder samman pärmen och bokblocket (inlagan). Bladen är till för att dölja pärmöverdragets invik.