Formering

Den del av ett omslag eller pärm på en bok, som sticker ut utanför trycksaken/bokblocket.