Font

Samling av fontfiler (oftast normal, fet och kursiv) som tillhör samma teckensnitt, t ex Times New Roman.