FM raster (Frekvensmodulerat raster)

Rasterpunkter med samma storlek och slumpmässigt avstånd från varandra, till skillnad från traditionell raster där storleken på punkterna skiljer sig men avståndet är detsamma. (se även stokastiskt raster)