Flygblad

Trycksak i mindre format som används vid direktutdelning av reklam och information.