Flexotryck

En tryckmetod där färgbärande ytor ligger högre än icke färgbärande på en tryckformen, precis som en stämpel. Tryckformen är spegelvänd och gjord av gummi eller plast. Flexotryck används mycket inom förpackningsindustrin eftersom metoden kan användas för att trycka på många olika material; t ex papper, kartong, plast och metall.