Flera ur

Utskutningsvarianterna omkast och stjälpark innebär att man placerar en prima- och sekunda-utskjutning mitt emot varandra på tryckarket och sen trycker man det på ena sidan av tryckarket. Därefter vänder man på arket och trycker med samma tryckplåt på andra sidan. Då får man ut dubbelt så många likadana trycksaker på bara ett intag. Vid omkast vänds arket från höger till vänster och vid stjälpark vänds pappret från eller mot dig. Det är lättare att få passning på omkast.