Figursättning

Om du har en bild eller en figur i en textmassa kan man låta texten följa figurens konturer.