Färgtemperatur

Olika ljus har olika temperaturer som mästs i Kelvin (K). Ju blåare ett ljus är desto högre temperatur. ISO standarden föreskriver 5000 K som betraktningsljus vid bedömning av färgen vid en tryckprocess.