Färgstripp

En remsa med små fyrkantiga rutor i CMYK-färgerna som har 100% toner eller raster, i bakkanten på tryckarket, för kontroll av färgmängd.