Färgrymd

Den verkliga färgrymden kan tyvärr inte återges fullt ut eftersom varken en datorskärm eller ett papper kan återge den färgrymd som människans ögat uppfattar. RGB är en färgrymd som man använder för att återge färgnyanser på en bildskärm med rött, grönt och blått ljus. I t ex Adobe Photoshop kan du arbeta med färgrymder som skärmen inte kan återge.