Färgmättnad

Intensitet hos en färg. Om en bild är mättad är färgerna i den starka.