Falsning

Vikning av färdigtryckta pappersark. Det finns 2 olika variander: Korsfalsning som används när trycksaken ska bindas och parallellfalsning när den inte ska bindas. Det finns flera olika speciella maskiner för detta.