Falska kapitäler

Förminskade versaler, stora som gemener. Skapas som stilval i ordbehandlingsprogram och är mycket tunnare än äkta kaptäler. (Jämför: Kapitäl)