Falsk duplex

Man trycker en gråskalebild på en färgad tonplatta och de vita partierna i bilden får tonplattans kulör. (Jämför: duplex)