Faktor

Projektledare eller arbetsledare på tryckeri som förmedlar kontakten mellan beställare och tryckeri.