Exlibris

Det är ett bokägarmärke som visar vem som äger boken. Man klistrar in, trycker eller stämplar märket på insidan av bokpärmen i stället för att skriva sitt namn. Ex libris är latin och betyder ”ur vederbärandes bibliotek”.