Europaskalan

Standardprofil för hur CMYK-färgerna ska användas vid fyrfärgstryck i Europa. Används för att färgerna ska återges så bra som möjligt vid tryck. Motsvarande amerikansk standard anges SWOP.