Efterbehandling

Innefattar alla de arbetsmoment som händer med det färdigtryckta pappersarket efter tryckningen. Skärning, falsning, bigning, limbindning, klammerhäftning, osv. Bokbinderi är ett mer traditionellt ord för efterbehandling.