E-format

Kuvertformat som är anpassat efter A-formatet. Det används för innerkuvert (svarskuvert) i som ryms i ett C-kuvert.

E4: 220×312 mm
EC45:220×229 mm
EC5: 115×229 mm
E5: 155x220mm
E65: 110×220
E6:110×155 mm.