Dummy

Prov som visar den tilltänkta trycksakens rätta känsla av omfång, rätt mått, form och papperskvalitet. Används som hjälpmedel vid planering, införsäljning och produktion av trycksak, tidning eller tidskrift.