Djuptryck

Äldre tryckmetod där tryckfärg överförs till pappret från fördjupningar i en tryckcylinder. Lämpar sig endast för stora upplagor p g a den höga startkostnaden.