Djupsvart

När man kompletterar svart färg med ca 40 % cyan och/eller magenta för att uppnå en mörkare och djupare svart kulör.