Direktreklam (DR)

Tryckt reklam som delas ut som post till konsumenter eller företag via t.ex. brev, broschyrer, kataloger eller e-post. Kan skickas adresserad eller oadresserad.

Här är ett exempel på ett tryckeri som trycker direktreklam.