Digitaltryck

Tryckmetod där originalet överförs direkt från dator till pappret. Den största fördelen är att inga tryckplåtar behöver användas och ändringar kan göras sent i produktionen.  Dessutom är upplagan är torr och klar för direkt distribution eller för efterbearbetning i samma stund som den kommer ur maskinen. Nackdelarna är att det tar betydligt längre tid att trycka och kostnaden per ark är oftast högre, men startkostnaden är i stället avsevärt lägre än vid traditionellt tryck. Digitaltryck passar bäst för mindre upplagor och provutgåvor.

Här är ett exempel på ett tryckeri som trycker digitaltryck.