Digitalt förprovtryck

Ett prov på hur den färdiga trycksaken kommer att se ut och den är avsedd för att kontrollera både färger och layout. Förprovtrycket framställs i en färgskrivare med hög upplösning innan tryckplåtarna produceras och görs på speciellt godkänt provtryckspapper.