Digital

När man talar om datorkommunikation menar man alltid digital dataöverföring. Både inom en och samma maskin och när den kommunicerar med andra datorer. Till skillnad från analoga signaler, som sänds hela tiden, så skickas de digitala signalerna genom ”signal eller ingen signal” vilket ger en högre kvalitét (ett eller noll, se mer information: Bit.)