Digital utskjutning

Alla digitala filer som ska tryckas monteras in på ett digitalt tryckark. De placeras på ett speciellt sätt så at de hamnar rätt i förhållande till varandra efter tryckning och efterbehandling.