Desktop publishing (DTP)

Med hjälp av en datorutrustning göra layout till tidningar, böcker och andra trycksaker. Det vanligaste DTP-programmet är Adobe InDesign där man monterar bild och text.