Densitometer

Ett mätinstrument som tagits fram för den grafiska industrin för att kontrollera den optisk densitet = hur mycket ljus som reflekteras från en tryckt yta.