Densitet

Densiteten mäts i densitetsenheter på mätstrippens fulltonsytor med en densitometer. Det innebär att man mäter materialets förmåga att absorbera ljus mäts och ju mer ljus som absorberas, desto högre densitet och man får fram värden på vad som registreras med ögat. Det finns minst en fulltonsyta för varje tryckfärg på en mätstripp. Normal densitet på ett bestruket papper i arkoffset:
C 1,6
M 1,5
Y 1,3
K 1,9