Databasprogram

Program som kan hantera och lagra en stor mängd digital information.