Dagerparti (Se högdager)

Med högdager menas de ljusaste områdena i ett solbelyst motiv. Om kontrastomfånget är 1:1000 eller mer i ljusstyrka i ett sådant motiv klarar inte ett fotografisk negativ av att avbilda ett sådant motiv.