CTP (Computer to Plate)

Dator till plåt eller CTP kallas den teknik, med vilken man överför det digitala orginalet från en dator direkt till en tryckplåt. Det underlättar framställning av plåtar och bibehåller kvaliteten från dina original.
 Detta är mycket tidsbesparande och ekonomiskt fördelaktigt jämfört med de äldre metoderna där man skrev ut film och kopierade den till plåt.