Coldset

Vanligt dagstidningstryck benämns som ”Coldset” då färgen torkar i pappret utan att värme tillsätts.

Här är ett exempel på ett tryckeri som använder coldset.