Civiltryckeri

Benämning på ett tryckeri för bland annat reklamtryck och tidskrifter.

Här är ett exempel på ett civiltryckeri.