CGP (Certifierad Grafisk Produktion)

Certifieringens sju delmoment:

• Betraktningsljus och omgivningsljus
• Digitalt material
• Bildskärmar för färgbetraktning
• Pappersbaserade för provtryck
• Tryckformsframställning
• Tryckprocess
• Kvalitetsuppföljning