Variabeltryck

Med en digital tryckpress kan man med hjälp av variabeldata variera innehållet i en trycksak. Genom att koppla ihop tryckpressen med en databas kan man byta ut både bilder och text. Detta kallas även personifierat tryck eftersom innehållet anpassas efter varje enskild mottagare.

Vattenmärke

Märkning av oftast lite finare papper med en ljus eller mörk diffus ”stämpel”. Kallas för vattenstämpel men är egentligen en förtunning eller förtjockning av pappret som skapas när pappersmassan är våt, därav namnet. Märket kan vara t ex en logotyp eller en kvalitetsbeteckning.

Vektorisering

Att göra om en pixelbaserad bild eller logotyp till vektorgrafik. Det innebär att bilden byggs upp av banor istället för pixlar/bildpunkter. Man kan då reproducera bilden hur stor eller liten som helst utan att det påverkar dess kvalitet. Vektorisering görs manuellt men hjälp av ett datorprogram t ex Abdobe Illustrator.

Vepa

Tryckt textilbanderoll som kan används för reklam på t ex fasader, väggar och byggnadsställningar.’

Här är ett exempel på ett tryckeri som som trycker vepor.

Versaler

Stora bokstäver. (Jämför: Gemener)