Tabloid

Tidningsformat för b la dags- och kvällstidningar. Formatet är inte exakt och variera mellan olika tryckerier, men det brukar var ungefär som ett A3. t ex 280 x 385 mm

Här är ett exempel på ett tryckeri som  trycker tabloidformat.

Tc tal

Tecken per cicero används vid omfångsberäkning av text och är ett mått på hur mycket utrymme ett typsnitt tar på bredden. Tc-talet är ett medelvärde av hur många tecken, av ett speciellt typsnitt i en viss storlek, som teoretiskt sett går in på en bredd av 1 cicero. För att ta reda på hur många tecken som går in på en viss spaltbredd, multiplicerar man bredden ( mätt i cicero) med Tc-talet.

TCF

Totally Chlorine Free innebär att ett papper är tillverkats av en massa som blekts helt utan klorhaltiga kemikalier.

Teckensnitt

En uppsättning av bokstäver, siffror och tecken med egen design och ett eget namn t.ex. Arial, Futura och Times New Roman. Det finns olika typsnitt anpassade för tryck och webb. Vilket snitt du väljer påverkar bl a dokumentets läsbarhet.

Teckensort

Teckensnitt kan har olika varianter/sorter t ex kursiv, kondenserad, fet och mager.

Termotryck

Är en digitaltrycksmetod där ett elektriskt uppladdat pulver avsätts på cylindrar med motsatt laddning (en cylinder för varje CMYK-färg) för att sedan värmas fast på pappret då det löper genom valsverket.

TIFF

”Tagged Image File Format” är ett filformat som används för högupplösta bitmat-baserade bilder.

Tonomfång

Alla toner som kan skapas av en kulör med en tryckprocess, från det ljusaste partiet (högdager) till det mörkaste partiet (skugga). Hur ljust eller mörkt partiet är anges i densitetenheter.

Tonplatta

Enfärgad yta med en ton av en eller flera tryckfärger.

Tonvärde

Procentenhet som anger färgstyrka eller svärta.

Trådbindning

Binderiteknik för böcker där man syr ihop de falsade arken till ett bokblock.

TrueType

Filtyp för fonter i PC-datorer.

Trumscanner

Bildavläsare som används för att scanna originalbilder i mycket hög kvalitet. Bilden monteras på en glastrumma som roterar i mycket hög hastighet samtidigt som ett läshuvud sakta läser av bildens yta.

Tryckbarhet

Mått på papprets lämplighet för visst tryckningsförfarande. Tryckbarheten beror på samverkan mellan egenskaperna på pappret och tryckfärgen.

Tryckort

Lagen säger att varje trycksak måste märkas upp med tryckeriets namn, tryckort och tryckår, med undantag för bland annat bild- och tillfällighetstryck och enklare reklamblad.

Tryckplåt

En aluminiumplåt, med t ex ett lager av fotokänslig polymer eller silver, som används vid offsettryckning. När man framställer en tryckplåt exponeras de ytor som ska vara färgbärande. De ytor som inte exponerats tvättas sedan bort vid framkallningen. Plåten spänns sedan fast runt en tryckcylinder som sedan överför trycket till gummicylindern och vidare till pappret.

Tryckyta

Den störta yta som kan tryckas i en tryckpress. Tryckytan varierar på olika tryckpressar och avgör bl a hur många sidor som kan tryckas samtidigt.

Tum

1 tum = 2,54 cm (på engelska: inch)

Typografera

Att utforma text för tryck eller skärm.

Typometer

typometerEn måttsticka med millimeter och cicero (1 cicero = 12 punkter). Används bl a för att mäta radavstånd på text. Kunde även vid tidigare grafisk produktion användas tillsammans med skalpell för beskäring av film och fotopapper vid montering av dokument.