Samplingsfaktor

Förhållandet mellan upplösningen på en bilden och rastertätheten i tryck. För att uppnå bästa kvalitet; samplingsfaktor 2, bör bildens upplösning vara dubbelt så hög som rastertätheten.

Särtryck

Separat tryckning i mindre upplaga av t ex en artikel ur en tidning eller ett kapitel ur en bok. Särtryck framställs oftast för författarens räkning i reklam- eller informationssyfte.

Satsyta

Området innanför marginalerna på en sida där text och bild placeras.

Här är ett exempel på dokumentinställningar och satsyta.

Sättning

Inmontering och formatering av text och bild i ett layoutprogram t ex InDesign.

Här är ett exempel på ett företag som arbetar med sättning.

Screentryck

En direkt tryckmetod som används för tryckning på bl a glas, plast, metall och tyg. Man trycker en färg åt gången med hjälp av schabloner och en speciell ram som man pressar färgen igenom. Tryckmetod har lång hållbarhet och är mycket kostnadseffektivt i större kvantiteter.

Sekundärfärg

Om man blandar blanda lika mycket av två primärfärger (cyan, magenta och gult) får man fram en sekundärfärg; röd, grön och violett.

Silkscreen

Tryckmetod som används för tryckning på tyg.

Skärmärke

Linjer som markerar var en trycksak ska beskäras.

Skärning

Man skär pappersarken, med en speciell skärmaskin, för att passa i en tryckpress eller den färdiga trycksaken för att passa efterbehandlingsmaskin. Man beskär även den färdigbundna trycksaker för att få rätt format med jämna fina kanter.

Skärsmån

Det område utanför skärmärkena som skärs bort från det tryckta arket.

Skön och vidertryck

När man trycker prima- och sekunda (fram- och baksida) av ett pappersark samtidigt.

Skyddsomslag

Bokomslag av papper som viks runt pärmen och skyddar boken från skador.

Slitsar

Stansade skåror på t.ex. mappar att fästa visitkort i.

Smetning (Setoff)

Tryckta ark kan smeta av färg på varandra om man använder för mycket tryckfärg eller om de inte hunnit torka ordentligt.

Smutstitel

Första sidan i en bok innehåller en förtitel; smutstiteln. Förtitel innehåller författarens namn och bokens titel.

Spaltbredd

Mått på bredden av en textspalt. Anges i millimeter (eller tidigare cicero).

Stansning

Efterbehandlingsmetod för att göra hål i eller ge trycksaken annan form än rektangulär. Med hjälp av en specialtillverkad metallform med vassa kanter kan man beskära papperet efter den önskade formen.

Startkostnad

Kostnad för uppstart av tryckprocess eller efterbehandling bland annat tillverkning av tryckplåtar eller inställning av falsmaskin.

Stjälpark

En utskjutningsmetod som innebär att man trycker både fram och baksida med samma tryckplåt. Sedan vänder man arken framåt och trycker fram- och baksida igen. Då får man båda sidorna av trycksaken tryckta på bara ett intag. Vid andra intag stjälpark tar griparmarna i tryckpressen tag på den motsatta kanten av pappret.

Stoftning

Betyder att tryckfärgen inte fastnar ordentligt vid tryck och överskottet av färgen sotar ner trycksaken. Detta beror på dåligt bindemedel i färgen.

Stokastiskt raster

Till skillnad från traditionell raster där punkterna har ett konstant avstånd och olika storlekar på rasterpunkterna har stokastisk raster samma storlek på alla punkter med varierande avstånd. En mörk yta innehåller många punkter, medan en ljusare yta består av färre. Antalet punkter på en yta varierar beroende på om den ska vara mörk eller ljus. Rastermetoden ger en bättre skärpa än vanlig raster och minskar risken för moiré eftersom det inte finns några rastervinklar. Egentligen bör det kallas för FM-raster (Frekvensmodulerad raster) eftersom mönstret inte är stokastiskt (=slumpat).

Stöt

En större mängd pappersark som ligger i en hög på varandra.

Streckbild

Ett original med en 100% färgton utan mellantoner. Exempel på en sådan bild är en logotyp eller en grafisk illustration. För att de ska bli bra i tryck krävs en väldigt hög upplösning, från 600 ppi och uppåt.

Strip Seal

Limmyta på ett kuvert försedd med en täckremsa för att det inte ska torka.

Svällning

Metod för att förhindra effekten av misspass i trycket. Man sväller ett objekt, t ex en tonplatta, så att det överlappar det underliggande objektet.

Svanenmärkning

Miljömärkningsystem för trycksaker som får användas av de tryckerier som uppfyller SIS (Swedish Standards Institute) krav för svanenlicensiering.

Här är ett exempel på ett svanenmärkt tryckeri.