Radfall

Hur en text i en spalt bryts i högermarginalen.

Råformat

Grundformat på obeskuret pappersark.

Rak stil (Roman)

Rakt och oftast lättaläst variant av ett teckensnitt. Bokstäverna och tecknens staplar är vinkelräta mot basen.

RAM (Random Access Memory)

Arbetsminnet i en dator som tillfälligt och automatiskt lagrar information från det program som man för tillfället arbetar med i datorn.

Raster

Raster är ett rutnät av små punkter i vågräta och lodräta linjer som skapar ett mönster av gråtoner och färgnyanser. Punkternas storlek varierar beroende på vilken ton man ska simulera. Ju större punkten är desto mörkare blir tonen. Tonerna går från 100% vitt (färgen på pappret) till 100% färg.

Rasterbild

rasterbildEn tryckt bild som är uppbyggd av rasterpunkter.

 

 

 

Rastertäthet

Tätheten på raster mäts i rasterlinjer per tum, lpi (lines per inch). En bra regel är att man bör ha dubbelt så hög bildupplösning som rastertäthet och ju tätare raster desto högre kvalitet på papper och tryckprocess krävs.

Vanlig rastertäthet, olika tryckmetoder:

Dagspress: 85-120 lpi Offset på obestruket papper: 100 – 133 lpi Offset på bestruket papper: 133 – 175 lpi Flexo: 90 – 120 lpi Screen: 50 – 120 lpi

Rasterton

En nyans av en färg som simulerats genom rastrering.

Rastervinkel

För att det inte ska uppstå ett störande mönster i tryck vinklas rasterlinjerna läggs i olika grader. Det störande mönstret kallas för moiré och uppstår när vinklarna ligger fel i förhållande till varandra.

Rastrering

För att kunna trycka en färg i olika toner använder man sig rastrering. Tekniken används för att återge bilder och tonplattor i både offset och digitaltryck.

Relieftryck

Speciell tryckmetod där tryckfärgen blandas med ett pulver och värms fast i en ugn. Man får då en upphöjd yta (relief). Ej att förväxla med prägling (se prägling).

Retuschering

Digital bildbehandling för att förbättra eller förändra ett originalfoto.

Här är ett exempel på ett företag som gör retuschering.

Revider

Sista korrekturet för godkännande innan tryck, tas ibland fram istället för förprovtryck.

RGB

Ett kulörsystem som används för visning av färger på bildskärm. Dessa färger används också i webbdesign. RGB är en förkortning av Röd, Grön och Blå.

Rillning

Att göra ett spår i t ex en kartong eller förpackning där vikning ska göras. Detta görs med hjälp av en speciell maskin som pressar in böjlinjer i pappret med en metalltrissa.

RIP (Raster Image Processor)

Raster Image Processor är en hård- eller mjukvara som tolkar PostScript och omvandlar text- och bild i en fil till rasterpunkter för tillverkning av tryckplåtar eller digitaltryck. Rippning kallas det när filen matas ut.

Rulloffset

Offsettryckning där pappret sitter på stora rullar. Pappret, som trycks på båda sidorna samtidigt, går i en lång bana genom tryckpressen i en mycket hög hastighet. Den största fördelen med rulloffset är att styckekostnaden är låg vid stora upplagor. Tidningar och reklam är det vanligaste trycksakerna. jämför arkoffset.

Här är ett exempel på ett rulloffsettryckeri.