Pagina

Sidnumrering av en trycksak.

Pappryggspåse

Ett slags kuvert med baksida av papp som minskar risken att innehållet viks. Lämpar sig att använda för att skicka t ex fotografier i.

Parallellfalsning

Ett sätt att falsa(vika) en folder så att vecken ligger parallellt.

Parallellproduktion

När en trycksak och digital publikation publicerats samtidigt från samma källa.

Pärmöverdrag

Omslaget på en bok; pärmarnas och ryggens utsida, kläs in skinn, tyg eller papper. Det kallas för pärmöverdrag.

Passmärke

Men hjälp av ett passmärke, en markering ute i varje hörn av en trycksak, ställer man in passningen i tryckpressen.

Passning

När man trycker med flera färger ska rasterytorna passa på varandra och ligga rätt i höjd och sidled.

PDF

Portable Dokument Format är ett plattformsoberoende filformat från Adobe. PDF används både för visning på skärm och för utskrift och tryck.

Här är exempel på att skapa PDF:er med olika inställningar och format.

Perforering

En slags rivningsanvisning med stansade små hål för att lättare kunna riva av en del från av trycksak.

PitStop

Ett program där man kontrollerar att en PDF-fil är färdig för tryck.

Pixel

En bild byggs upp av små kvadratiska bildpunkter dvs pixlar. Varje pixel har en färg. Om man förstorar en bild mycket kan man tydligt se pixlarna. Pixel förkortas ”px”.

Plano

Ett plant, ovikt pappersark.

Plotter

Skrivare med lägre upplösning än förprovtrycket som används för att kontrollera utskjutningen.

 

PMS

Pantone Matching System är ett färgsystem som används i tryck och beskriver dekorfärger med hjälp av ett nummersystem. Numret ger information om hur man ska blanda till färgen. I PMS-guiden ”Color System” finns varje färg, tillsammans med en siffra, återgivet på olika papperstyper.

PostScript

Ett programmeringsspråk som beskriver hur en utskrift ska se ut.

PPD

Postscript Printer Description är en skrivarbeskrivning som innehåller all information om de särskilda funktionerna för en skrivare.

Prägling

Ett upphöjt eller nedsänkt tryck av en text eller ett motiv.

Preflight

Förhandskontroll av teknisk kvalitet på trycksak. I preflight identifieras eventuella fel på färgmängd, teckensnitt och bildupplösning i dokumentet.

Här kan du hitta dokumentation hur ett preflight-system kan fungera.

Prepress

Avdelning på tryckeri där allt förarbete innan tryck görs.

Här är ett exempel på ett tryckeri som har egen prepress.

Presslack

En skyddslack som ger lite extra glans. Kan tryckas på i ett vanligt färgverk.

Primärfärger

Grundfärgerna i ett färgsystem t ex cyan, magenta och gul i CMYK och röd, grön, blå i RGB. Dessa färger används sedan för att blanda olika färgnyanser; sekundär och tertiärkulörer.

Print on demand

Ett system som tryckerier använder sig av för att minska lagerhållning av trycksaker, oftast böcker. Tryckeriet trycker bara de antal böcker som beställs.

Processfärger

En processfärg är när man blandar CMYK-färgerna för att få fram en annan nyans.

Punkt

Punkt är en typografisk måttenhet som används för ange eller mäta bokstävers storlek (grad), radavstånd (kägel) och linjers bred. I traditionell europeisk typografi är 1 punkt = 0,376 millimeter. I desktop publishing-typografi är 1 punkt = 0,3528 millimeter.

 1. Punkt
 2. Kvartpetit
 3. Brilliant
 4. Diamant
 5. Perl
 6. Nonpareille
 7. Kolonel
 8. Petit
 9. Borgis
 10. Korpus
 11. Cicero

 

Punktförstorning

Rasterpunkternas storlek ökar alltid, mer eller mindre, vid tryck. Hur mycket beror på vilket papper som används. Ju större punkterna är desto mörkare blir trycket. För att bilder ska se bra ut i tryck måste man innan tryck kompensera för punktförstoring. Detta kan göras antingen i ett bildredigeringsprogram (t ex Photoshop) eller med hjälp av en ICC-profil.