Oblat

Runt klistermärke som används för att försluta en trycksak.

OCR (Optical Character Recognition)

Optisk teckenläsning som innebär att man scannar in texten från ett dokument. Det gör att man kan redigera texten, till skillnad från en vanlig scanner där dokumentet blir en bild. De optiska läsarna är känsliga och kräver att dokumentet som scannas in har en slät yta och en hög vithet för att resultatet ska bli rätt.

Offsettplåt

En aluminiumplåt med ett lager av fotokänslig polymer.offsetplåt

När man framställer en tryckplåt exponeras de ytor som ska vara färgbärande. De ytor som inte exponerats tvättas sedan bort vid framkallningen.

 

Offsettryck

Offset är världen mest använda tryckteknik på grund av den hög kvalitén. offsettryck

Det är en indirekt tryckmetod som innebär att trycket först förs över från tryckplåt till gummiduk och sedan till papperet.

Tryckplåten har två olika egenskaper; en hydrofil, icke tryckande yta som attraherar vatten och en hydrofob, tryckande yta som stöter bort vatten. Innan färgen läggs på fuktas tryckplåten in med fuktvatten och färgen fastnar bara på den tryckande, hydrofoba ytan.
Man har ett tryckverk för varje färg som ska tryckas och vanligast är att man trycker med CMYK-färgerna i en tryckpress med fyra tryckverk; en fyrfärgspress.

Här är exempel på ett offsettryckeri.

Ombrytning

Att montera in råmaterial (text och bild) på sidorna i en trycksak.

Omfång

Antalet sidor i en trycksak. (1 blad = 2 sidor)

Omfångsberäkning

Att göra en uppskattning av antalet sidor i en trycksak genom att räkna antalet nedslag (bokstäver, skiljetecken och mellanslag) i en text.

Omflödning

När oönskad radbrytning uppstår i ett dokument på grund av t ex typsnittbyte.

Omkast

Utskjutning för dubbelsidigt tryck där man först trycker både fram- och baksida på ett ark, med samma plåt. Sedan vänder man på arken och trycker fram- och baksida igen. Då får man båda sidorna av trycksaken tryckta på bara ett intag. Vid andra intaget omkast tar griparmarna i tryckpressen tag på samma kant av pappret som vid första intaget, vilket för det enklare att få passning mellan fram- och baksida. (Jämför stjälpark)

Online

Bokstavstecken som endast består av en mittkonturerande linje.

Opacitet

Mått på hur ogenomskinligt ett papper är. Ju mer genomskinligt ett papper är desto lägre opacitet har det.

OPI

Open Prepress Interface är ett program som gör det möjligt att arbeta med lågupplösta bilder i prepressflödet för att sedan automatiskt byta ut högupplösta vid utskrift.

Optiska mittpunkten

Den punkt på ett papper som ögat uppfattar som mitten. Den verkliga mittpunkten ligger ungefär 10% lägre ner.

Originalare

En orginalare arbetar inom den grafiska branschen med att färdigställa original efter en skiss, designa, retuschera, färgkorrigera, montera och anpassa filer för olika slags media t.ex. PDF-filer för tryck. Arbetsuppgifter beror på dennes kompetens.

 

Här är ett exempel på originalproduktion.

Originalmontering

Montering av text, bild och illustrationer i ett grafiska layoutprogram t ex InDesign. Andra program som används som är t ex Photoshop för retuschering av bilder och Illustrator för att göra illustrationer.

Här är ett exempel på originalmontering.

Outline

Bokstavstecken som endast består av en yttre konturlinje.