Ögleklammer

Ryggklammer med en ögla som används för att kunna sätta in en trycksak i en pärm utan att den ska behöva hålas. Det bir även enklare att bläddra i trycksaken.

Överföringshastighet

Hastigheten på hur snabbt data överförs från en punkt till en annan, t ex på Internet, över ett nätverk eller till och från ett lagringsmedia. Hastigheten mäts i bit per sekund (bps) och betyder att X antal bit överför per sekund.

Övertryck

När man trycker en färg ovanpå en annan, t ex en text ovanpå en tonplatta, och färgerna blandas med varandra och bakgrundsfärgen i tonplattan lyser igenom texten. (Jämför: Ursparning)

Överupplaga

Om tryckeriet av någon anledning producerat fler exemplar av en trycksak än vad som beställts kallas det för överupplaga. Tryckerier har rätt att ta betalt för en viss överupplaga. Läs mer om de allmänna leveransvillkor från Grafiska Företagens Förbunds, under ALG 10. (Jämför: Underupplaga.)