Nappning

När partiklar slits loss i papprets ytskikt vid tryckning.

NCI-nivå

Normal Clour Intensity är ett mått på optimal kontrast och färghållning i tryck.

NCS

Natural Color System är ett internationellt färgbeteckningssystem baserat på hur människan ser färger. Kulörsystemet är en Svensk uppfinning som används för att kontrollera, kommunicera och specificera färg inom bland annat arkitektur.

Nedslag

Genom att räkna alla nedslag (=bokstäver, siffror, skiljetecken och mellanslag) i ett manuskript kan man göra en uppskattning på hur många sidor eller hur mycket textutrymme som behövs i en trycksak. Detta kallas för omfångsberäkning.

NMI

NMI är en förkortning för Nyans, Mättnad, Intensitet som är ett kulörsystem som liknar ögats sätt att uppfatta färger. Systemet utgår från en cylindermodell och används i datorer för att blanda färger.

Noppor

Partiklar som lossnat från papprets ytskikt vid tryck och fastnar på gummiduken eller tryckplåten. Detta medför vita prickar i trycket.