Magenta

Magenta eller fushsia, är den rosa av huvudfärgerna i färgsystemet CMYK.

 

 

Makulatur

Inställningsark som går åt till att ställa in färg och passning innan tryck av upplagan påbörjas.

 

 

Manus

Obehandlad text som ska sättas.

Megabyte (MB)

Ett mått på binärt minne. Mega betyder miljon och 1 MB är då alltså lika med 1.048.576 byte eller 1.024 kilobyte. (se byte)

Moaré

Störande raster-/interferensmönster som bildas när två felinställda rastervinklarna trycks ovan på varandra.

Multimedia

Samlingsnamn för informationsvisning med hjälp av olika medier; bild, text, ljud och film.

MWC-papper

Medium Weight Coated är ett bestruket trähaltigt papper i ytvikter upp till 100 g/m2.