Kägel

Radavstånd eller kägel mäts i punkter (=0,376mm) och är avståndet mellan en textrads baslinje och nästföljande textrads baslinje. Förr betydde kägel ”blytypens höjd”.

Kalandrering

Den del i tillverkningsprocessen av papper när det löper genom ett stålvalsverk och poleras så att det blir extra glansigt och får bättre ytjämnhet.

Kalibrera

Att ställa in alla enheter de givna riktvärden (t ex en ISO-profil) som finns så att de stämmer överens med varandra. Det är för att skärmens färgvärde och resultatet i tryck ska bli så lika som möjligt

Kalligrafi

Konsten att skriva vackert – en konstnärlig handskrift som skrivs med hjälp av en speciell kalligrafipenna.

Kantutjämning

Bildrenderingsteknik som används för att ge sken av en högre upplösning på framförallt text. Skärpan på linjer minskas genom att ge nyanser av färgvärden till närliggande pixlar, baserat på färgvärdena i de befintliga pixlarna.

Kapitäler

Versaler(stora bokstäver) i samma höjd som gemener(små bokstäver).

Kartong

Tjockare papper med högre ytvikt än 170 g/m².

Kaschering

När man limmar på en ny yta på ett papper eller kartong, på ena eller båda sidorna. Man kan även klistra ihop flera ark av täck- eller överdragspapper till ett tjockare. Det påklistrade arket är till för att ge en finare yta kan t ex vara plast- eller metallfolie.

Katalog

Lim- eller wire-o-bunden trycksak, ofta till produktförsäljning.

Här är ett exempel på ett tryckeri som trycker kataloger.

Kelvin

En temperaturskala som används för att beskriva ljus. På alla tryckerier använder man ett betraktningsskåp med en ljuskälla på 5000 Kelvin, som är likvärdigt med dagsljus, för att visuell bedömning och jämförelse mellan förprovtryck och tryck.

Kerning

Att justera bokstavspar där visuellt onormala avstånd uppkommit mellan bokstäverna, för att det skrivits i versaler. Detta görs oftast på större rubriker där bokstävernas utformning gör att de ser ut att vara längre eller närmare från varandra än andra bokstavspar t.ex. AO eller VA

Key

Key-color är den svarta av huvudfärgerna i färgsystemet CMYK.

Klamring

När falsade ark sätts ihop med metallklammer i ryggen.

Kliché

En tryckform som används inom flexografi. Man färgar in de upphöjda spegelvända ytorna och pressar det mot ett papper, som en stämpel.

Klotband

En bokpärm klädd i plast, linne- eller bomullväv.

Kompression

Betyder att man packar ihop och ibland minskar storleken på filer för att det ska gå lättare och snabbare att överföra. Två av de vanligaste komprimeringsprogrammen är WinZip, WinRAR och StuffIt.

Koncept

Övergripande sätt att marknadsföra sig på för att skapa igenkännandefaktor.

Konsttryckpapper

Specialbestruket papper med ytegenskaper som ger mycket bra bildåtergivning. Används till bl a fotoböcker.

Kontorstryck

Trycksaker till ett kontor som behövs för administrationen t ex kuvert, visitkort, brevpapper och etiketter. (Se även accidenstryck).

Här är ett exempel på ett tryckeri som producerar kontorstryck.

Kontrast

Skillnad mellan mörka och ljusa toner. Hög kontrast betyder att bilden har stor tonskillnad mellan mörka och ljusa partier.

Kontrastverkan

Olika kulörer har olika kontrastverkan bredvid varandra och det betyder att en viss färgkulör uppfattas på olika sätt beroende på vilken annan kulör som placeras intill den.

Korrektur

Utkast av dokument till kund för eventuell rättning av textfel eller andra felaktigheter.

Korrekturtecken

Symboler som används för att markera felaktigheter i skrivet material.

Kraftpapper

Papper som är styvt och starkt, tillverkat av oblekt eller blekt tallsulfat(=kraftmassa). Det används som bl a omslagspapper eller ytskikt till wellpapp.

Krympfilm

unn plastfilm som används för att skydda och frakta trycksaksbuntar.

Krypning

När man gör en insticksfolder förskjuts marginalerna något för varje ark. När man sen skär framkanten kan då yttermarginalen bli mindre ju närmre mitten man kommer. Tryckeriet kan kompensera detta genom att flytta ut varje arkdel lite vid utskjutningen.  (se även instick)

Kursiv

Lutande variant av ett teckensnitt.