ICC-profil

En ICC-profil är en standard från International Color Consortiums som är en digital fil med inställningar för hur färgvärden ska används vid skärmvisning, plåtframställning, utskrifter och tryck. Varje tryckerier har olika profiler för olika papperkvaliteter, men de vanligaste är Fogra 39 för bestruket papper och Fogra 29 för obestruket papper.

Här kan du hitta ICC profiler för bestruket papper och dagspresstryck.

Iläggare

Den del av en arkoffsetpress som lyfter upp alla papper i tryckpressen så att de kan matas in, ett i taget.

Indrag

Indentering eller indrag är ett blankt utrymme, i början av första raden på ett stycke, för att markera ett nytt stycke.

Infällning

När man monterar in ett objekt i ett annat t ex en bild i en tonplatta.

Ingress

Inledande text med fetare eller större stil i en artikel.

Inlaga

Alla sidor innanför omslaget på en bok eller tidning kallas för inlaga.

Inline

Bokstavstecken med som endast består av eller har extra inre konturlinje.

Inställningsark

De pappersark som går åt till att ställa in färg och passning innan tryck av upplagan påbörjas. Kallas för makulatur.

Instick

Ihopvikta tryckark som placerats i varandra för att lim-, metall eller textilhäftas ihop i ryggen. Jämför Arkföljd.

Intag

Samlingsnamn för alla inställningar och förberedelserna som måste göras i en tryckpress innan själva produktionen. Allt från att sätta in plåtarna rätt till ställa in färgmängd och fuktbalans.

Interaktiv

Användaren kan påverka hur och när informationen ska presenteras på bildskärmen.

Interpolation

När man ändrar storleken på en bild påverkas bildkvalitet och då kan man använda interpolationsmetoden för att bilden inte ska se ”pixlig” ut. Metoden ger färgvärden till de nya pixlarna som bildats, baserat på färgvärdena i de befintliga pixlarna.