G-format

Standardformat för trycksaker. Det vanligaste G-formaten är G5 (169 x 239 mm).

Gammavärde

Värdet beskriver en kurva som används vid tonkomprimering samt för inställning av bildskärmar. Gammakurvans värde avgör hur mycket detaljer i bilder som syns i skuggor, mellantoner och högdagrar. Man brukar rekommendera ett värde på 1,8 eftersom det motsvarar ögats sätt att uppfatta toner.

Gemener

Små bokstäver. (Jämför: Versaler)

Genomslag

Detta påverkas av papperets opacitet och ytstruktur gör så att trycket lyser igenom pappret. Genomslag kallas även för genomtryck.

GIF (Graphics Interchange Format)

tryckipedia animeringFilformat i 72 ppi och max 256 färger som lämpar sig för att används till bilder på webbsidor. Formatet ger möjlighet till skapa enkla animationer. Går ej att trycka.

 

 

Glättat papper (Coated)

Ett bestruket papper vars yta belagts med fyllnadsmedel för att uppnå en högre tryckkvalitet. Bestrykningen ger en slätare och glansigare yta vilket även gör att papperet står emot fukt bättre. Lämpar sig främst vid tryck av bilder.

Gråbalans

gråbalansOm man trycker lika stor mängd av alla tre kulörfärgerna C, M och Y ger inte en neutral grå ton. (Jämför: 50% svart) Om man inte ställer in det innan tryck kan man få såkallade färgstick. Man kan använda sig av akromatisk repro för att göra det.

Grad

Typografiskt mått på bokstäver som anges i punkter (se även punkt).

Grafisk

”Som visas genom bild” – skrivkonst eller trycksaksproduktion, som presenterar information med hjälp av illustrationer. En grafiker är någon som arbetar med formgivning, typografi eller tryck.

Grafiska Kammaren

Grafiska Kammaren är serviceorgan för den grafiska branschen och dess kunder. Verksamhetens ledamöter är grafiskt sakkunniga och representerar den grafiska industrin samt beställare av grafiskt material. Kammaren främjar sunda affärsrelationer kan t ex ge utlåtande i vissa tvistefrågor som uppstår mellan beställare och leverantör som inte är överens.

Grafiskt produktionsprogram

InDesign, Illustrator, Photoshop, QuarkXpress och CorelDraw är några exempel på program som kan tillverka filer för plåtframställning. I programmen kan göra både text- och bildbehandling eller rita egna illustrationer.

Gråskala

gråskala greyscaleEn serie lika stora fält av gråa nyanser, som ökar stegvis, från vitt till svart. Grå färgtoner används för att återge en färgbild i svartvitt. Detaljrikedomen i en gråskalebild beror både på bildens upplösning och antalet färger i gråskalan.

 

Gråtoner

GråtonerSamtliga toner mellan 100% svart och 100% vitt.

 

 

 

Gripkant

Den kant på pappersarket som tryckpressens förgripare/griparm tar tag i när papperet matas in i tryckpressen. Vid tryck av kuvert är det viktigt att tänka på placeringen av t ex logotyper eftersom trycket inte kan vara utfallande.

Grotesk

Ett san-serif (=utan klackar) teckensnitt som är linjärt och rakt utan klackar.

Gummiduk

Duk av gummi som för över färgen från tryckplåt till papper i en offsetpress.