Dagerparti (Se högdager)

Med högdager menas de ljusaste områdena i ett solbelyst motiv. Om kontrastomfånget är 1:1000 eller mer i ljusstyrka i ett sådant motiv klarar inte ett fotografisk negativ av att avbilda ett sådant motiv.

Databasprogram

Program som kan hantera och lagra en stor mängd digital information.

Datorplattform

Det operativsystem som en dator arbetar i t ex Windows 7, Linux, Mac OS X.

Dekal

Klistermärken av plast med transparent eller färgad botten. Trycks eller printas. Finns i alla möjliga former och storlekar, men är oftast lite större och har längre livslängd.

Dekorfärg

Tryckfärg i speciella kulörer som blandas ihop efter unika ”recept”. Används för att uppnå en exakt kulör som inte CMYK kan ge. Dekorfärger används bl.a. i logotyper och i förpackningstryck där ofta en speciell, exakt kulör efterfrågas. PMS (Pantone Matching System) är ett exempel på en färgkatalog som fungerar som en gemensam visuell referens mellan kund och tryckeri.

Densitet

Densiteten mäts i densitetsenheter på mätstrippens fulltonsytor med en densitometer. Det innebär att man mäter materialets förmåga att absorbera ljus mäts och ju mer ljus som absorberas, desto högre densitet och man får fram värden på vad som registreras med ögat. Det finns minst en fulltonsyta för varje tryckfärg på en mätstripp. Normal densitet på ett bestruket papper i arkoffset:
C 1,6
M 1,5
Y 1,3
K 1,9

Densitometer

Ett mätinstrument som tagits fram för den grafiska industrin för att kontrollera den optisk densitet = hur mycket ljus som reflekteras från en tryckt yta.

Desktop publishing (DTP)

Med hjälp av en datorutrustning göra layout till tidningar, böcker och andra trycksaker. Det vanligaste DTP-programmet är Adobe InDesign där man monterar bild och text.

Digital

När man talar om datorkommunikation menar man alltid digital dataöverföring. Både inom en och samma maskin och när den kommunicerar med andra datorer. Till skillnad från analoga signaler, som sänds hela tiden, så skickas de digitala signalerna genom ”signal eller ingen signal” vilket ger en högre kvalitét (ett eller noll, se mer information: Bit.)

Digital publicering

Publicering av information i digital form för skärmvisning t ex på webben, via e-post, i sökmotorer eller sociala medier.

Här är ett exempel på ett företag som gör digital publicering.

Digital utskjutning

Alla digitala filer som ska tryckas monteras in på ett digitalt tryckark. De placeras på ett speciellt sätt så at de hamnar rätt i förhållande till varandra efter tryckning och efterbehandling.

Digitalt förprovtryck

Ett prov på hur den färdiga trycksaken kommer att se ut och den är avsedd för att kontrollera både färger och layout. Förprovtrycket framställs i en färgskrivare med hög upplösning innan tryckplåtarna produceras och görs på speciellt godkänt provtryckspapper.

Digitaltryck

Tryckmetod där originalet överförs direkt från dator till pappret. Den största fördelen är att inga tryckplåtar behöver användas och ändringar kan göras sent i produktionen.  Dessutom är upplagan är torr och klar för direkt distribution eller för efterbearbetning i samma stund som den kommer ur maskinen. Nackdelarna är att det tar betydligt längre tid att trycka och kostnaden per ark är oftast högre, men startkostnaden är i stället avsevärt lägre än vid traditionellt tryck. Digitaltryck passar bäst för mindre upplagor och provutgåvor.

Här är ett exempel på ett tryckeri som trycker digitaltryck.

Direktreklam (DR)

Tryckt reklam som delas ut som post till konsumenter eller företag via t.ex. brev, broschyrer, kataloger eller e-post. Kan skickas adresserad eller oadresserad.

Här är ett exempel på ett tryckeri som trycker direktreklam.

Djupsvart

När man kompletterar svart färg med ca 40 % cyan och/eller magenta för att uppnå en mörkare och djupare svart kulör.

Djuptryck

Äldre tryckmetod där tryckfärg överförs till pappret från fördjupningar i en tryckcylinder. Lämpar sig endast för stora upplagor p g a den höga startkostnaden.

Dpi (dots per inch)

Ett mått som anger utskriftsupplösningen på skrivare och talar om hur många punkter som kan skrivas ut per kvadrattum. Högre Dpi ger klarare bild och fler färger. För de vanligaste trycken bör bilderna vara 300 dpi för att bli bra.

Dragspelsfalsning

Vikning av en folder med flera parallella veck (precis som ett dragspel).

Dragstyrka

Den dragkraft som ett papper tål innan det går av.

Dubbelsidigt papper

Både fram och baksidan på ett papper har samma ytegenskaper. ( Jämför: enkelsidigt papper)

Dummy

Prov som visar den tilltänkta trycksakens rätta känsla av omfång, rätt mått, form och papperskvalitet. Används som hjälpmedel vid planering, införsäljning och produktion av trycksak, tidning eller tidskrift.

Duplexbild

Man gör om en gråskalebild till ett tvåfärgstryck, ofta svart och en dekorfärg. Finns även Triplex (svart och två dekorfärger) samt Quadroplex (svart och tre dekorfärger).